Woonsprong

MISSIE: Woonsprong is een hefboom voor maatschappelijke ontwikkeling door een kwaliteitsvol en betaalbaar (t)huis aan te bieden voor wie het nodig heeft.

 

  • Hefboom voor maatschappelijke ontwikkeling: de doelgroep(en) staan centraal en we gaan ruimer dan alleen wonen. We helpen hen maatschappelijk ontwikkelen. We gaan dus verder 5 dan louter het recht op wonen. Met focus op iedereen die het nodig heeft én de meest kwetsbaren. We ondersteunen en coachen onze bewoners.

 

  • Kwaliteitsvol moeten we heel ruim interpreteren: zowel duurzaam (energie-efficiënt) als onderhoudsvriendelijk en architecturaal een parel, en dit vooral in een levende en aangename buurt.

 

  • Betaalbaar voor zowel de doelgroep als de (woon)maatschappij.

 

  • (t)huis: de bewoners zien hun duurzaam huis als een thuis. Een mooi huis of appartement in een mooie omgeving, waar alle bewoners hun huis eerder als een thuis zien.

 

In haar VISIE wil Woonsprong een organisatie zijn …

 

  • … die de bewoner centraal zet, door kansen te geven om zich maatschappelijk te ontwikkelen door wonen betaalbaar te houden

 

  • … waar bewoners tevreden zijn met hun woning en deze zien als een thuis, in een aangename omgeving

 

  • … die toegankelijke dienstverlening biedt, met een korte wachtlijst waar mensen met een hoge woonnood tijdig geholpen kunnen worden, alsook huurbegeleiding en begeleide verwering op maat

 

  • … waar (kandidaat)-huurder, -eigenaar, -verhuurder, -ontlener en woonmaatschappij als partners samenwerken vanuit vertrouwen in elkaar

 

  • … met een performante bedrijfsvoering, die innovatief is en efficiënt middelen inzet om de klant te bedienen. Tegelijk zijn we kritisch, om de werking altijd te blijven verbeteren.

 

 

Deze ambitie kunnen we enkel realiseren door een verantwoordelijk partnerschap aan te gaan met lokale besturen en andere lokale partners, met engagementen in beide richtingen om zo het verlengstuk te vormen van het woonbeleid.