Woonsprong

De bestuurders van Woonsprong

Woonsprong bestaat uit een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur, een Toewijzingscomité en een Directiecomité. Als de lokale mandatarissen van de steden en gemeenten na de lokale verkiezingen wijzigen, verandert ook de samenstelling van deze bestuursorganen.