Woonsprong

Nieuws over de woonmaatschappij-in-wording

 

PERSBERICHT - woensdag 30 november 2022

 

VIJF WOONACTOREN  BUNDELEN VANAF 01 JULI 2023 DE KRACHTEN IN EEN WOONMAATSCHAPPIJ

Ervaren team met Sara Casteur als Algemeen directeur zal het sociaal wonen in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg organiseren

 

De Vlaamse Overheid hervormt de sociale huisvestingssector: over heel Vlaanderen slaan sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren de handen in elkaar. In totaal komen er 42 woonmaatschappijen, zo ook in de regio Midden-Kust. Sociale huisvestingsmaatschappijen De Gelukkige Haard, De Oostendse Haard en WoonWel vormen vanaf 1 juli 2023 een nieuwe woonorganisatie samen met de sociale verhuurkantoren Woondienst JOGI en SVK Koepel Bredene-Oostende. Deze nieuw-te-vormen woonactor zal actief zijn in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg. De ruggengraat van deze nieuwe woonorganisatie staat er: Sara Casteur zal vanaf juli 2023 als Algemeen directeur de leiding nemen. Ze zal omringd worden door een team van ervaren directeuren en personeelsleden uit deze huidige SHM’s en SVK’s.

 

De stuurgroep bestaande uit burgemeesters, schepenen en ambtenaren van de betrokken steden en gemeenten uit het werkingsgebied keurde het organogram unaniem goed.

 

“Binnen de nieuwe woonmaatschappij zullen de lokale besturen een belangrijke partner zijn. Een eigen woning, een dak boven het hoofd bieden voor wie het nodig heeft, dat is één van de stevige fundamenten in de lokale strijd tegen armoede. De lokale beleidsmakers ondersteunen de huidige woonactoren, actief in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg dan ook volop in hun visie op sociale huisvesting. Zij plaatsen stuk voor stuk de sociale (kandidaat)-huurders, -kopers, -leners en eigenaars van SVK-woningen centraal. Dat deze woonactoren nu de krachten bundelen en hun expertise vol overtuiging inzetten voor deze nieuwe woonmaatschappij in de regio Midden-Kust is een absolute sterkte,”  aldus Anthony Dumarey, burgemeester van Oudenburg en tevens voorzitter van het Burgemeestersoverleg Middenkust.

 

Een naam voor de nieuwe woonactor is er nog niet. De stuurgroep en het projectteam die de vorming van deze nieuwe woonmaatschappij stroomlijnt, kiest er bewust voor om eerst een stevig fundament te bouwen. Het doel is om een hefboom te zijn voor maatschappelijke ontwikkeling door een kwaliteitsvol en betaalbaar (t)huis aan te bieden voor wie het nodig heeft. 

 

“We bouwen momenteel volop aan onze nieuwe organisatie. Eerst komt de focus op het "hoe" en de werking. Dat zijn we aan onze (kandidaat)-huurders, -kopers, -leners en eigenaars, maar ook aan onze leveranciers én personeelsleden verplicht. We bundelen de ervaring van zo'n 100 mensen in één organisatie. Een grote uitdaging, maar vooral een grote meerwaarde. Met de nieuwe woonmaatschappij kunnen we alle ervaring nog beter inzetten om een verschil te maken voor iemand.”, aldus Sara Casteur, huidig directeur van De Gelukkige Haard en toekomstig Algemeen directeur van de nieuwe woonmaatschappij.   

 

Het team, dat de ruggengraat vormt van deze nieuwe woonmaatschappij bestaat uit:

  • Algemeen directeur & tijdelijk directeur Woningen - Sara Casteur (directeur De Gelukkige Haard).
  • Directeur Stafdienst & tijdelijk directeur Financiën - Evi Jordens (huidig directeur WoonWel)
  • Directeur Wonen - Vanessa Vens (huidig directeur De Oostendse Haard)
  • Directeur Personeel & Organisatie - Anneleen Coupé (huidig directeur SVK Woondienst JOGI)
  • Senior adviseur Beleid en Partnerschappen - Thijs Dever (coördinator SVK Bredene - Oostende)

 

We laten niemand achter

Huurders, kopers, leners, kandidaten en eigenaars van SVK-woningen kunnen gerust zijn.

“Voor hen verandert er momenteel helemaal niets. Onze sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren blijven werken tot 30 juni 2023. We plannen ook sowieso een warme overdracht naar de nieuwe woonmaatschappij. Het wordt een nieuwe “thuis”, met dezelfde dienstverlening. Professioneler maar even laagdrempelig, want we willen niemand achterlaten. Zodra we zelf alle praktische informatie - denk aan telefoonnummer, locatie, bankrekeningnummer, wachtdienst, contactpersonen en aanspreekpunten - op een rij hebben, zullen we iedereen persoonlijk informeren.”, besluit Sara Casteur.

 

Voor wie in de tussentijd vragen heeft

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakte een website waarin de meest gestelde vragen en antwoorden omtrent sociaal wonen en de hervorming opgelijst worden per doelgroep: www.sociaalwonen.be 

Wie niet zo digitaal is, kan uiteraard bij haar eigen sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor terecht met vragen.

---------------