Woonsprong

Moet ik vlot Nederlands spreken?

 

HUURDERSVERPLICHTING

 

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Spreek je niet voldoende Nederlands om ons goed te begrijpen? Breng dan iemand mee die het Nederlands wel goed kan. We vinden het immers belangrijk dat je goed begrijpt waarvoor je je inschrijft en wat de voorwaarden zijn.

 

Jij en je partner moeten bewijzen dat jullie Nederlands spreken of dat jullie de taal willen leren. 

 

Als toekomstige huurder moet je voldoen aan de taalkennisvereiste. Elke nieuwe huurder moet twee jaar nadat hij / zij huurder is geworden de Nederlandse taal op het niveau 2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen kennen. Je moet dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst hebben. 

 

Wat als je voldoet aan de taalkennisvereiste?

Dat moet je verder niets ondernemen.

 

Wat als je niet voldoet aan de taalkennisvereiste?

Als je bij de inschrijving niet voldeed, dan ontving je een doorverwijsbrief om contact op te nemen met: 

 

DE SOM - Agentschap voor Integratie & Inburgering 

Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende

oostende@integratie-inburgering.be

02 701 78 50

 

Je hebt de mogelijkheid om gratis lessen te volgen bij het Centrum voor Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenenonderwijs.

 

Hoe controleren we of je Nederlands spreekt? 

We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar o.a volgende organisaties in Oostende en West-Vlaanderen die je het Nederlands leren:  

 

 

Ook interessant:  

 

Vanaf 01 januari 2023 wijzigt het niveau van de taalkennis naar niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Alleen huurders met wie Woonsprong een huurovereenkomst sluit vanaf die datum moeten hieraan voldoen. Huurders met een oudere huurovereenkomst volstaan nog steeds met een niveau A1. Nieuwe huurders moeten aan de voorwaarde voldoen twee jaar na aanvang van de huurovereenkomst (in tegenstelling tot de huurders van voor 1 januari 2023, die moesten voldoen na 1 jaar). Deze termijn is gelijk met de duur van een standaardtraject Nederlands als tweede taal bij een Centrum voor Basiseducatie om dat niveau te behalen.