Woonsprong

Wat moet ik doen als ik een aanbod krijg?

  

Je krijgt van ons een brief als je in aanmerking komt voor een passende woning én je nog steeds aan alle voorwaarden voldoet. Je kan een plaatsbezoek brengen aan de aangeboden woning en binnen de 15 kalenderdagen moet je dan laten weten wat je beslist. Of je de woning aanvaardt of niet. Daarvoor kom je bij ons langs op het onthaal. Je hebt het recht om één keer een aangeboden woning te weigeren. Bij een tweede weigering zijn we verplicht jouw inschrijving te schrappen.  

 

AANPASSING TAALKENNISVEREISTE 

Vanaf 01 januari 2023 wijzigt het niveau van de taalkennis naar niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Alleen huurders met wie Woonsprong een huurovereenkomst sluit vanaf die datum moeten hieraan voldoen. Huurders met een oudere huurovereenkomst volstaan nog steeds met een niveau A1. Nieuwe huurders moeten aan de voorwaarde voldoen twee jaar na aanvang van de huurovereenkomst (in tegenstelling tot de huurders van voor 1 januari 2023, die moesten voldoen na 1 jaar). Deze termijn is gelijk met de duur van een standaardtraject Nederlands als tweede taal bij een Centrum voor Basiseducatie om dat niveau te behalen. 

 

NIEUWE HUURDERSVERPLICHTING 2023: INSCHRIJVEN BIJ DE VDAB - OOK VOOR ZITTENDE HUURDERS

Vanaf 01 januari 2023 moeten alle nieuwe huurders die niet werken, maar wel arbeidspotentieel hebben zich inschrijven bij de VDAB. Elke nieuwe huurder moet op het moment van het ondertekenen van de huurovereenkomst aan deze huurdersverplichting voldoen. Dit geldt voor alle huurders, dus ook voor de zittende huurders. Zittende huurders (met een sociale huurovereenkomst van voor 01 januari 2023) krijgen drie maanden de tijd - tot eind maart 2023 - om aan deze huurdersverplichting te voldoen.