Woonsprong

Moet ik vlot Nederlands spreken?

 

HUURDERSVERPLICHTING

 

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Spreek je niet voldoende Nederlands om ons goed te begrijpen? Breng dan iemand mee die het Nederlands wel goed kan. We vinden het immers belangrijk dat je goed begrijpt waarvoor je je inschrijft en wat de voorwaarden zijn.

 

Als toekomstige huurder moet je voldoen aan de taalkennisvereiste. Elke nieuwe huurder moet één jaar nadat hij / zij huurder is geworden de Nederlandse taal op het niveau 2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen kennen. Je moet dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst hebben. 

 

Wat als je voldoet aan de taalkennisvereiste?

Dat moet je verder niets ondernemen.

 

Wat als je niet voldoet aan de taalkennisvereiste?

Als je bij de inschrijving niet voldeed, dan ontving je een doorverwijsbrief om contact op te nemen met: 

DE SOM - Agentschap voor Integratie & Inburgering 

Wellingtonstraat 52, 8400 Oostende

Je hebt de mogelijkheid om gratis lessen te volgen bij het Centrum voor Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenenonderwijs.

 

Hoe controleren we of je Nederlands spreekt? 

We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar o.a volgende organisaties in Oostende en West-Vlaanderen die je het Nederlands leren:  

 

 

Ook interessant: