Woonsprong

Welke interest komt er bij mijn huurwaarborg?

Als je een huurovereenkomst afsluit met De Oostendse Haard, moet je ook een huurwaarborg betalen. De huurwaarborg bij De Oostendse Haard bedraagt tweemaal de basishuurprijs, beperkt tot 500 euro. De waarborg wordt verhoogd met gekapitaliseerde interesten tegen een interestvoet die minimaal gelijk moet zijn aan de creditrente die De Oostendse Haard krijgt voor het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de VMSW. Wenst u een gedetailleerd overzicht van uw waarborg verhoogd met de gekapitaliseerde interesten? Dan kunt u dit bij ons opvragen.