Woonsprong

NIEUWE HUURDERSVERPLICHTING: Inschrijven bij de VDAB

Ook voor zittende huurders!

 

Sinds 01 januari 2023 moeten alle nieuwe huurders die niet werken, maar wel tot de actieve bevolking horen zich inschrijven bij de VDAB. Elke nieuwe huurder moet op het moment van het ondertekenen van de huurovereenkomst aan deze huurdersverplichting voldoen. Dit geldt voor alle niet-werkende huurders tot de leeftijd van 64 jaar, dus ook voor de zittende huurders. Zittende huurders (met een sociale huurovereenkomst van voor 01 januari 2023) krijgen drie maanden de tijd - tot eind maart 2023 - om aan deze huurdersverplichting te voldoen. 

 

Dit is niet van toepassing op de bijwoners (bv. volwassen kinderen). Volgende personen worden tijdelijk of definitief beschouwd als een ‘niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel’:

  • De huurder die niet kan werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap.
  • De huurder die uitkeringsgerechtigd is en voor wie een uitzondering geldt. De minister bepaalt deze voorwaarden.

 

Wij gaan dit na op moment van toewijzing en voeren daarna een driejaarlijkse controle uit op het naleven van deze huurdersverplichting. 

 

Hoe inschrijven bij de VDAB? Via de website van de VDAB of telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag tussen 08.00 en 16.30 uur).

 

Voldoe je niet aan deze huurdersverplichting? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro. Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je moet inschrijven bij de VDAB. De toezichthouder volgt jouw dossier op. Dit is geen reden om je huurovereenkomst te stoppen.

 

LET OP! Wijzigt jouw situatie in de toekomst (bv. werk je niet langer of ben je invalide geworden), dan moet je je wel inschrijven bij de VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.