Woonsprong

Wat is een actualisatie? 

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2021,2023, 2025, … ). Dit doen we om zoveel mogelijk kandidaat-huurders aan boord te houden. Concreet betekent dit dat we de wachtlijst een update geven, bekijken of alle kandidaat-huurders nog kandidaat zijn. Alle kandidaat-huurders die tot en met het vorige werkjaar werden ingeschreven, krijgen van ons een brief met actualisatiedocument.

 

UPDATE: De Vlaamse Overheid stelde de eerstkomende actualisatie uit. Volgend op de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent actualisatie volgt Woonsprong de instructies van de Vlaamse Overheid en Wonen in Vlaanderen betreffende een volgende actualisatie.