Woonsprong

Premie aanpassing woning om er 'levenslang' te kunnen blijven wonen

De Oostendse Haard komt tussen in de kosten voor aanpassingswerken voor ouderen (65+) in haar sociale woningen. Dit kadert in het idee van 'levenslang wonen'. Deze aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat je in jouw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. 

 

De premie houdt een maximale tegemoetkoming per werk in van 5.000 euro per huurder

 

Welke technische installaties en hulpmiddelen komen in aanmerking voor deze premie?

 • het plaatsen van een aangepast toilet
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur

 

Heb je andere technische installaties of hulpmiddelen in gedachten, die niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen? Contacteer ons, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn. 

 

 

Welke voorwaarden zijn aan deze premie verbonden? 

 • je moet wonen in een woning van De Oostendse Haard die niet onderbezet is
 • je moet de aanpassing nodig hebben om in jouw vertrouwde woongelegenheid te blijven wonen
 • jij als aanvrager of het gezinslid voor wie je de premie aanvraagt moet minstens 65 jaar oud zijn
 • je moet aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen
 • je moet de kosten van het onderhoud van deze installaties ten laste nemen
 • je moet er mee akkoord gaan dat de installaties eigendom worden van de Oostendse Haard
 • de facturen van de uitgevoerde werken mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar 

 

Hoe deze premie aanvragen? 

Contacteer ons VOOR je de aanpassingswerken uitvoert. We overlopen samen de aanvraag en bezorgen je de nodige informatie voor het aanvragen van deze premie.